Současné zákony nedovolují nikomu, kromě lékařů, dávat zdravotní doporučení a rady týkající se zdraví. Pokud chcete získat další informace, musíte podepsat následující prohlášení.
Tím se zároveň stanete členem našeho klubu a získáte možnost dostat se k dalším informacím.

Prohlášení

Jsem si vědom, že za mé zdraví jsem zodpovědný jenom já. Ne můj doktor, ani poradce, ale pouze já.
Jsem si vědom toho, že na těchto stránkách se neposkytují žádné zdravotní služby ve smyslu
zákona č. 372/2011 Sb. Všechny informace jsou pouze informativního charakteru.
Pokud se podle nich budu řídit, činím tak na vlastní zodpovědnost a vlastní riziko.

 Výslovně prohlašuji, že jsem si tyto informace vyžádal.