Chlor z vody vyprchává - stačí nechat vodu odstát?

Je pravda, že když necháme sklenici s vodou delší dobu stát, tak z ní chlor vyprchá. Známe to z bazénů - chlor se do nich musí stále přidávat.

Problém však vyřešíme jenom částečně. Proč?

1) Vysoce aktivní a reaktivní chlor totiž vytváří ve vodě sloučeniny s látkami, ve vodě obsaženými - tak zvané trihalometany.

To jsou organické chlorované látky s karcinogenními a mutagenními účinky. Tyto sloučeniny z vody nevyprchají!

Když je vypijeme, hromadí se v našich tukových tkáních, dostávají se do krve, do mateřského mléka a spermatu a velmi těžce a pomalu se odbourávají.

2) Odstátím nezmizí z vody  léčiva a hormony

Ve vodě dnes není nebezpečný jenom chlor. Do vody se dnes dostávají také antibiotika, pesticidy, herbicidy, fungicidy a chemikálie z kosmetiky.

Navíc - v poslední době se stává velmi aktuální problém s ženskými hormony ve vodě. 

Jak ženy hromadně užívají antikoncepční hormony, tyto hormony se dostávají ve stále větší míře do povrchové vody. Tyto hormony mění hormonální nastavení organismů různých živočišných druhů, včetně člověka. Rybí samci se mění na hemafrodity a totéž se objevuje například u ledních medvědů a dalších živočichů. U lidí se rodí méně chlapců než dříve a muži mají stále častěji problémy s plodností.

Vědci upozorňují, že hormony mohou způsobovat rakoviny varlat, prsu a neurologické problémy.

A protože voda z kohoutků pochází většinou z povrchových zdrojů, jsme tomuto riziku vystaveni všichni. 

Proto je tak důležité filtrování vody před jejím pitím a nestačí nechat vodu odstát.
Kvaliktní domácí filtr dokáže léčiva a hormony z vody odstranit.