Jaký filtr na vodu bychom měli použít?

Po přečtení mé knihy se mne lidé ptají: Jaký filtr na vodu bychom měli použít? A kde ho sehnat? Stačí filtrovací konvice?

Nabídka je široká - jak se v ní orientovat?

Sám pro sebe jsem také řešil tuto otázku. Vycházím z těchto faktů:

 • 1
  V chlorované pitné vodě vznikají trihalometany, tedy organické chlorované látky s karcinogenními a mutagenními účinky. Zjišťování těchto látek ve vodě je velmi náročné a drahé, a proto se o nich z běžného rozboru vody nic nedozvíme. Je nutné se jich však zbavit, protože způsobují (jak prokázal D. Moris) 9% rakovin močového měchýře a 18% rakovin tlustého střeva.
 • 2
  18 % obyvatel má vodu vyhovující (podle norem). 61 % obyvatel má vodu občas nevyhovující. 20 % obyvatel má vodu trvale nevyhovující. Nikdo nám však nesděluje, v které oblasti je voda vyhovující a ve které ne.
 • 3
  Normy pro pitnou vodu jsou přizpůsobené možnostem vodáren a co nejlevnějšímu provozu. Některé obce mají pak udělené výjimky z normy, protože vodárny tam nejsou schopné docílit hranice, požadované normou (taková úprava vody ve velkém by byla příliš nákladná).
 • 4
  Máme nejstarší vodovodní síť v Evropě! Časté havárie způsobují, že se do vodního potrubí dostávají nečistoty a bakterie, které vodárny nemohou ovlivnit.
 • 5
  Výskyt dusičnanů ve vodě nezasažené civilizací je do 2 mg/l. Liga proti rakovině doporučuje nepřekračovat hranici do 5 mg/l, protože dusičnany přispívají ke vzniku rakoviny. Normy pro vodovody však udávají hranici 50 mg/l a v některých místech je překračována (výjimky).
 • 6
  Protože upravujeme vodu, která již upravená byla - vodu z vodovodu (neděláme z nepitné vody pitnou), snažíme se pouze zbavit vodu chloru, jeho sloučenin a případných nečistot, které voda nasbírala potrubím cestou z vodáren k nám.
 • 7
  Někdy je nutné vodu doupravit - například v případě, kdy je extrémně tvrdá apod. Extrémně tvrdá voda již nemá schopnost přijímat z potravin vitamíny a minerály aby je donesla do buněk a také nedokáže do sebe vtahovat a vyplavovat toxické látky z tkání. Navíc nám ničí další zařízení (vodovodní baterie, sprchy), obaluje topná tělesa vrstvou vodního kamene a extrémně tak zvyšuje spotřebu elektrické energie. V případě extrémně tvrdé vody je vhodné dát úpravnu tvrdosti vody na celý byt/dům.

Závěry:

 • 1
  Filtrační konvice je nedostačující a riziková! A má nákladný provoz - filtr je nutné velmi často měnit. Pokud se filtr nevymění včas, nejenom, že přestane filtrovat, ale zachycené jedy se mohou začít uvolňovat zpět do vody. Ve starém filtru se navíc mohou namnožit bakterie. Filtrační konvici považuji za dobré krátkodobé řešení na cestách, nebo jako dočasné řešení doma, než si člověk našetří na pořádný filtr.
 • 2
  Vzhledem k tomu, že na pití se využije pouze cca 2% spotřebované vody v domácnosti, nemá smysl upravovat všechnu vodu, ale především tu, kterou pijeme a ze které vaříme.
 • 3
  Nepotřebujeme drahé a složité filtrační zařízení. Stačí jednoduchý filtr, který dokáže odstranit chlor, jeho sloučeniny, hormony a antibiotika (které v poslední době vodu zamořují), těžké kovy a nečistoty z potrubí. Případně i dusičnany tam, kde jich je mnoho.
 • 4
  Dražší zařízení se vyplatí pouze tam, kde je kvalita vody velmi špatná.

S kamarádem jsme koupili soupravu pro detekci kvality vody. Měřili jsme tvrdost vody a obsah dusičnanů ve vodě. Kamarád měřil kvalitu vody u sebe doma ve Dvoře Králové a u své matky, která má domácí filtr s reverzní osmózou. Já měřil vodu v Hradci Králové.

Výsledky byly zajímavé:

 • 1
  Voda z vodovodu Dvůr Králové:
  • tvrdost = velmi měkká, dusičnany = 15 mg/l, dusitany = 0 mg/l.
 • 2
  Voda upravená reverzní osmózou:
  • tvrdost = nula, dusičnany = 15 mg/l, dusitany = 0 mg/l
 • 3
  Voda z vodovodu Hradec Králové:
  • tvrdost = velmi tvrdá, dusičnany = 30 mg/l, dusitany = 0 mg/l

Reverzní osmóza nepomohla tam, kde to je důležité - nesnížila dusičnany 
(nevím, od jakého výrobce zařízení bylo).

Zásady pro vybírání dodavatele

Jak vybrat správného dodavatele filtru?
Základní aspekty při výběru jsou tyto:

1.  Vyžádá si rozbor Vaší vody, nebo si odebere od vás vzorek vody       
2. Na základě kvality Vaší vody Vám doporučí filtr šitý na míru, podle složení Vaší  vody doma.
3.  Nabídne Vám možnost výběru kombinace filtru podle Vašich potřeb, požadavků a finančních možností.
4. Poskytne Vám kvalitní záruku na funkčnost zařízení
5. Máte možnost kontroly kvality vody vycházející z filtru a tedy jeho účinnosti

Po důkladném prozkoumání trhu jsme se rozhodli vyzkoušet 2 dodavatele.

První rok jsme používali filtr Dionela v sestavě, která odstraňovala navíc také dusičnany a upravovala tvrdost vody.

Tyto filtry jsou vhodné pro ty, kteří chtějí univerzální, nenáročné řešení. S filtrem jsme byli velmi spokojeni, můžu ho jen doporučit. A co je sympatické - je to zařízení, které je nejen velmi účinné, ale také cenově dostupné pro každého. Tyto filtry mimo jiné velmi dobře uspěly v testech nezávislého časopisu dTest v roce 1998.

Při objednávání uveďte do poznámky, že jste získali doporučení od Tomáše Kašpara.

Druhý rok jsme nasadili filtr Perla s několika stupňovým filtrováním a předřazenou jednotkou na odstranění vodního kamene. Tento filtr nám již nasadila firma přesně na míru. O něco vyšší cena je kompenzována vysokou kvalitou vody s jedinečnou chutí a řešením přesně na míru.

Toto řešení doporučuji těm, kdo chtějí nebo potřebují řešit kvalitu vody důkladně a přesně na míru jejich podmínkám.

U této firmy se nám podařilo dojednat pro Vás - čtenáře naší knihy - slevu 10 % z ceny filtrů.

Když se odkážete na mé jméno a tyto webové stránky, dostanete slevu 10%.

Doporučuji také používat jednoduchý a levný filtr na sprchu (dodávají je obě firmy), takže se můžeme i sprchovat ve vodě zbavené chloru. Již mnoho lidí nám potvrdilo zlepšení stavu pokožky po instalaci tohoto filtru na sprchu.

Přeji lepší zdraví se zdravou vodou bez chloru 🙂

Tomáš Kašpar